Vital Vekst selger og legger sedummatter – til tak og vei-, park- og hageanlegg

Vital Vekst ble etablert i 2005 og har siden solgt og lagt sedum på tallrike tak i Oslo-området. Blant våre mest prestisjefulle prosjekter er Barcodes sedumtak og takterrasser.  
Sedum-
tak
Tak-
hager

 
Grønne
Vegger

 
Plante-
matter

Vedlikehold

Våre ulike produkter krever ulik vedlikehold. En av fordelene med sedumtak er at bergknappartene (sedum) ikke er særlig kravstore og krever lite vedlikehold. Samtidig er  vedlikehold likevel avgjørende for at våre produkter skal holde seg bra år etter år. Plantene trenger gjødsel og ugress bør fjernes. Vi tilbyr skjøtselsavtaler for våre ulike grønne produkter. Ta gjerne kontakt!
130817120224-KMD_0872

Vi satser på økologi!

Vi satser på økologi!