Wiresystem

Ett wiresystem används för att klätterväxter ska kunna täcka väggen. Denna typ av grön vägg används antingen för att försköna fasaden eller som en del av dagvattenhanteringen tillsammans med en planteringslåda. 

En mindre vacker fasad kan få ett lyft med en grön vägg. Det finns många möjligheter när du väljer växter, de kan antingen planteras på markplan i växtbäddar eller vara fästa på själva väggen. En grön vägg som är ansluten till en planteringslåda kan vara ett bra sätt att hantera dagvatten lokalt.
 
En planteringslåda är ett av verktygen man kan använda för att hantera dagvatten på den egna tomten. Takvatten och vatten från hårda ytor kommer in i planteringslådans fördröjningsdel och lyfts här upp i specialjorden med hjälp av vekar.
 
Utloppet stryps enligt det aktuella projektets utsläppskrav. Det nedsänkta utloppet gör att oljeföreningar blir kvar länge i kärlet och därmed kan brytas ned. Varje låda har en fördröjningsvolym på 2 m3. Lådorna seriekopplas tills man uppnår önskad fördröjningsvolym.