Diagonalen - Bjørvika

Kunde: 
Yta: / Plats: Oslo / År: 2019
Diagonalen%205